• Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

      

     1.

      

     Czas trwania zajęć dydaktycznych

     ·         rozpoczęcie rocznych zajęć

                dydaktyczno-wychowawczych

     ·         zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     ·         zakończenie zajęć dla klas programowo najwyższych technikum  4a, 4b, 4c

      

      

      

     02.09. 2019r./poniedziałek/

      

     26.06. 2020r./piątek/

      

     24.04. 2020r./ piątek/

      

     2.

     Przerwy w nauce

     ·         zimowa przerwa świąteczna

     ·         ferie zimowe

     ·         wiosenna przerwa świąteczna

     ·         ferie letnie

      

      

     23.12.2019r. – 31.12. 2019r.
     27.01.2020r. – 07.02. 2020r.

     09.04.2020r. – 14.04. 2020r.

     29.06.2020r. – 31.08. 2020r.

     3.

     Czas trwania okresów

     ·         I okres

      

     02.09.2019r. - 10.01.2020r.

      

     ·         II okres

      

     klasy technikum 4a, 4b, 4c

     13.01.2020r. - 24.04.2020r.

     pozostałe klasy

     13.01.2020r. - 26.06.2020r.

     4.

     Egzamin maturalny:

     - część ustna

     - część pisemna

      wg harmonogramu CKE

      

     5.

     Egzamin potwierdzający kwalifikacje

     zawodowe i kwalifikacje w zawodzie

      

     wg harmonogramu CKE

     6.

     Dni wolne od zajęć dydaktycznych

     (wybrani nauczyciele pełnią dyżury
     w szkole)

     Technikum

     BSIS

           14.10.2019r.

          31.10.2019r.

          10.01.2020r.

           20.02.2020r.  

      

           04.05.2020r.    05.05.2020r.

           06.05.2020r.

          23.06.2020r.

      

           14.10.2019r.

           31.10.2019r.

           10.01.2020r.

           20.02.2020r.

      

      

       

         

          06.05.2020r.

     23.06.2020r.

       

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1
 • Galeria zdjęć

   brak danych