• W 1969 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych utworzono dwie klasy o specjalności: murarz-tynkarz i malarz budowlany. W rok później zorganizowano również w tej szkole dwa następne kierunki: monterski i sztukatorski. W takich warunkach pracowano przez trzy lata, kiedy to 1 września 1972 roku został oddany dla potrzeb Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Budowlanej obiekt wzniesiony w latach 1971-1972 na Osiedlu Tysiąclecia w Olkuszu.

    Dyrektorem szkoły został dr Leszek Lenartowicz, a od września 1974 roku funkcję jego zastępcy pełniła mgr inż. Danuta Kaczkowska.

    Obok klas Zasadniczej Szkoły Budowlanej, które przeszły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych, w nowym budynku otwarto 1 września 1972 roku dwie klasy Technikum Budowlanego o specjalności: dokumentacja budowlana i prefabrykacja oraz Technikum Budowlane dla Pracujących.

    Kolejnym dowodem rozwoju szkoły było utworzenie w 1973 roku dwuletniego Policealnego Studium Zawodowego, a od 1974 roku trzyletniego Technikum Budowlanego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej oraz od 1975 roku Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących.

    Miarą wzrostu rangi i autorytetu było nadanie szkole we wrześniu 1973 roku imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz ufundowanie sztandaru przez Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

    Od 1976 roku szkoła przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Znacznie wzbogaca się baza materialna szkoły, ulegają poprawie warunki pracy nauczycieli i uczniów. Zorganizowano szereg nowych pracowni, wybudowano nową bibliotekę, a także Izbę Pamięci Narodowej. Wraz z oddaniem do użytku budynku szkolnego powstał również internat dla 210 uczniów. W chwili obecnej po zmianach jakie zaszły budynek ten pełni funkcje "bursy międzyszkolnej".

    Zespół Szkół Budowlanych rozwinął szereg różnorodnych form współpracy z zakładami, a jedną z najbardziej wszechstronnych okazała się współpraca z Olkuskim Przedsiębiorstwem Budowlanym. W szkole działało także szereg organizacji młodzieżowych oraz kół zainteresowań.

    Uczniowie klas kończących wykonywali i stale wykonują prace dyplomowe na rzecz szkoły i środowiska.

    W 2002 roku szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1 32-300 Olkusz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych