•  OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE ERASMUS+ 2018

    Tytuł projektu:

    „Praktyki krótko- i długoterminowe wspierają mobilność uczniów i absolwentów 
    z ZS Nr 4 im. KEN w Olkuszu o numerze 2018-1-PL01-KA102-047814 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS +

    KRAJ: Niemcy

    Partner:

    Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH

    Siegmundsburg, Oberland 8, 98724 Neuhaus am Rennweg

    Tel.: 0049 36704 883-0 Fax: 0049 36704 883-11

    Ogólne cele projektu:  

      Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym  środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.

         Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

    Uczestnicy projektu:

    Razem 56 uczniów; w tym uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum hotelarstwa oraz uczniowie klas budowlanych technikum i szkoły branżowej.

    Terminy : 2 lata - rok szkolny 2018/2019-2019/2020

    Potrzeby i cele:

    ·       podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego;

    ·       mobilność uczniów na europejskim rynku pracy

    · wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

    ·       doskonalenie umiejętności wg. nowoczesnych standardów;

    ·  kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe;

    ·         doskonalenie umiejętności językowych;

    ·         kształtowanie umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich;

    ·   wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy w nowym środowisku zawodowym

    ·      aby ułatwić im ich dalszy rozwój osobisty;  pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników projektu;

    Planowane działania w projekcie:

    54 uczniów ZS NR 4 w Olkuszu odbędzie 4-tygodniowe praktyki zawodowew Niemczech w lokalnych hotelach, restauracjach i firmie budowlanej. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami przyrządzania regionalnych potraw niemieckich, organizacją pracy w restauracji i hotelu, a także z zasadami przyjmowania
     i obsługi gości zagranicznych w języku niemieckim. Uczestnicy projektu udoskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie obsługi konsumenta i technologii sporządzania potraw. Uczniowie w zawodach budowlanych rozwiną i pogłębią swoje umiejętności zawodowe w zakresie wykonywania prac remontowo – budowlanych. 2 uczniówz branży gastronomiczno – hotelarskiej odbędzie 3- miesięczne praktyki zawodowe w ramach projektu ERASMUS PRO.

    Data rozpoczęcia i realizacji projektu:

    Terminy wyjazdu:

    GRUPA I  - 2018-10-29 do 2018-11-23

    GRUPA II - 2019-03-21 do 2019-04-15

    GRUPA III -2019-06-07 do 2019-07-02

    ERASMUS PRO - 2019-07-03 do 2019-09-30

    GRUPA V- 2019-11-04 do 2019-11-29

    GRUPA VI -2020-04-16 do 2020-05-11

     

    Planowany budżet: 149 390,00 EUR

    Finansowanie: w całości ze środków Unii Europejskiej

     • Regulamin naboru


     • Partner zagraniczny praktyk zawodowych w Niemczech


     • Erasmus+ 2018 - grupa 1

     • Zespole Szkół Nr 4 rozpoczął się kolejny projekt praktyk zagranicznych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+ „Praktyki krótko- i długoterminowe wspierają mobilność uczniów i absolwentów z ZS Nr 4 im. KEN w Olkuszu" Od wczoraj w Turyngii przebywa grupa gastronomiczno - hotelarska. Praktyki rozpoczęły się od programu kulturalnego obejmującego zwiedzanie Drezna oraz Weimaru.

       Życzymy im powodzenia!!!

   • Nowy projekt i nowy zawód w Budowlance

    Po sukcesie Erasmusa Zespół Szkół Nr 4 rozpoczął nowy projekt zaplanowany na lata 2016/2017/18 17 – POWER 2016, w ramach którego uczniowie Technikum Nr 4 i Szkoły Branżowej I stopnia w zawodach budowlanych i usługowych odbywają miesięczne praktyki w Turyngii i Bawarii. Z zagranicznych staży będą mogli korzystać uczniowie, którzy wybrali nowy zawód: TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE. Powstał on w związku z ogromnym zapotrzebowaniem rynku pracy na fachowców tej branży. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych wykończeniowych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, sporządzania kosztorysów oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac. Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, biurach projektów (jako asystent projektanta), natomiast odbycie odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych,  jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej. Absolwent po zdaniu obu kwalifikacji wraz z dyplomem technika otrzymuje świadectwo Europass, uprawniające do pracy w krajach Europy.

    Serdecznie zapraszamy

     • Tytuł projektu:„Nasza szkoła uczyni Cię mobilnym - pojedź na praktykę zagraniczną."

     • Informujemy, że w szkole realizowany jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu systemowego Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

     • Praktyki zagraniczne 

     • Od 2 listopada na praktykach zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przebywa 16 uczniów naszej szkoły z branży budowlanej, hotelarskiej i gastronomicznej. Odbywają oni staż zawodowy w hotelach oraz w przedsiębiorstwie budowlanym. 

      Praktyki w Turyngii są dla naszych uczniów doskonałą okazją do podniesienia kompetencji językowych i zawodowych, poznania innej kultury oraz zawarcia nowych znajomości.

       

     • Erasmus+ tylko w Budowlance

     • Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej jest jedyną szkołą w powiecie olkuskim, która zakwalifikowała się do projektu unijnego Erasmus+ otrzymując 150 tysięcy euro na organizację miesięcznych praktyk zawodowych w Niemczech. 400 euro kieszonkowego dla ucznia, bezpłatny transport, pobyt, wyżywienie oraz 28 dni praktyki, a ponadto możliwość nawiązania kontaktów, doskonalenia komunikacji w języku niemieckim, uzyskania certyfikatu i Europassu Mobility potwierdzającego umiejętności i doświadczenie to tylko niektóre korzyści  dla  wyjeżdżających uczniów. Na miesięczne praktyki udaje się młodzież uczęszczająca do technikum budowlanego, hotelarstwa, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz do zasadniczej szkoły zawodowej (murarz-tynkarz, monter suchej zabudowy, kucharz).

      Do tej pory odbyły się wyjazdy dwóch grup: 

      - na przełomie października i listopada wyjazd uczniów z branży budowlanej do Eisenach. Praktyka odbywała się w firmie Innenausbau , która jest przedsiębiorstwem pracującym na zlecenie mieszkańców Eisenach oraz okolicy. Przeprowadza prace budowlane, remontowe i wykończeniowe. Uczniowie mieszkali w Eisenach, które oferuje bogatą ofertę spędzania czasu wolnego (basen, kręgielnia, muzeum Bacha, dom Lutra, zamek Wartburg, muzeum samochodów).

      - od 31X do 29XI 2015 r. wyjechało10 uczniów z branży hotelarskiej do pięciu hoteli na terenie Turyngii i Bawarii. Właściciele obiektów zapewnili praktykantom pełne wyżywienie, bardzo dobre warunki noclegowe, miejsce stażu oraz opiekę pedagogiczną i merytoryczną. Uczniowie pracowali w restauracji, kuchni i w obsłudze pięter oraz obserwowali pracę na recepcji, a wolnym czasie korzystali z oferty turystycznej miejscowości. Właściciele hotelów brali udział w monitoringu postępów uczestników, ewaluacji oraz w rozpowszechnianiu informacji o projekcie i jego rezultatach. 

      Transport praktykantów wraz z ubezpieczeniem zapewniany jest przez szkołę. Młodzieży podczas podróży towarzyszą opiekunowie, nauczyciele ze szkoły, którzy pozostają na miejscu, a następnie przywożą grupę bezpiecznie do kraju. Na każdy wyjazd przewidziana jest kontrola z ramienia szkoły, czyli tak zwany monitoring. Dyrektor szkoły Marida Zoń była na monitoringu każdej  grupy:  dwa dni dla grupy budowlańców i trzy dla hotelarzy. Pobyt dyrektora w Turyngii umożliwił odwiedzanie uczniów w miejscach praktyk (firmach budowlanych, hotelach) oraz przeprowadzenie indywidualnych rozmów na temat pobytu i oceny warunków życia i pracy.  Był też dla dyrektora okazją do rozmowy z pracodawcami na temat postawy praktykantów, ich zaangażowania oraz postępów językowych. Monitoring jest bardzo ważny, daje pewność, że warunki umowy zawarte między stronami przebiegają prawidłowo, a uczniowie zdobywają przydatne umiejętności i doświadczenie, nawiązują kontakty oraz rozwijają kompetencje językowe. Uczniowie wracają bardzo zadowoleni, traktują wyjazd jako przygodę, ale i furtkę na przyszłość.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1 32-300 Olkusz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych